Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 28.8.2018

REKISTERIN NIMI

Yrityspalvelu Adviserin asiakastietokanta

REKISTERINPITÄJÄ

Yrityspalvelu Adviser, Kauhava, Y-tunnus 1434824-3

Louhikontie 1, 62300 Härmä

050-5509905

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Göran Gunnar

050-5509905

yrityspalvelu.adviser@gmail.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja

rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain

mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi

henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

1.       Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

2.       Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, esim. palkanlaskennassa tarvittavat tiedot.

3.       Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Yrityspalvelu Adviser luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön

velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin

ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Yrityspalvelu Adviserin työntekijät. Tiedot kerätään

atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Yrityspalvelu Adviserin tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko

ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä

toimenpiteillä.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 28.8.2018

sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä 

edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia

virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin

oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa

rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia

tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä

markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.