Länkar

Skatt.fi

www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/

Företags- och organisationsdatasystemet:

www.ytj.fi/sv/index.html

PRH - Patent- och registerstyrelsen:

www.prh.fi/sv/index.html