Kalenteri

Kalenterissä / I kalendern,
  • milloin kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa
  • när periodskattedeklarationen skall vara framme hos Skatteförvaltningen
  • YP Adviserin it-koulutukset, päivä ja aika
  • FT Advisers it-skolningar, dag och tid

Adviser