Priser & Erbjudanden

Priser

Firma utan anställda, 40 € / timme + moms
ÖB, Kb, Ab, 45 € / timme + moms

OBS! Inga andra avgifter tillkommer, debitering endast för effektiv arbetstid.

Erbjudande i kraft 2018


Bokföringsbyrå Företagstjänst Adviser Kauhava - Nykarleby